Danh sách Ban Chấp hành
Cập nhật ngày 04/07/2014
 
Họ và tên : TRẦN VĂN TÁM
Chức vụ : UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 0292.3814026
Điện thoại di động :  0913.737197
 
Họ và tên : HUỲNH THỊ HIỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPCT

Điện thoại cơ quan :  02923.761.183
Điện thoại di động : 0949.775.751
Họ và tên : ĐOÀN VĂN DŨNG
Chức vụ : Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.600.857
Điện thoại di động : 0909.225.679
Họ và tên : HUỲNH MINH TRUYỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 
Điện thoại di động : 0918.412.853
Họ và tên : HUỲNH HỮU THÔNG
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.409
Điện thoại di động : 0939.005.883
Họ và tên : PHẠM THỊ THANH HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban CSPL LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.810.308
Điện thoại di động : 0918.757.585
Họ và tên : NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
Chức vụ : UV BTV - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.761.184
Điện thoại di động : 0912.591.085
Họ và tên : NGUYỄN HOÀNG KỊCH
Chức vụ : UV BTV - Chánh văn phòng LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.521
Điện thoại di động : 0918.624.955
Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HỒ
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn các KCX & CN Cần Thơ
Điện thoại cơ quan : 02923.843.126
Điện thoại di động : 0949.659.234
Họ và tên : ĐOÀN KHIÊM HÒA
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.765.601
Điện thoại di động : 0907.394.849
Họ và tên : TRẦN HỮU TUẤN
Chức vụ : UV BTV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều
Điện thoại cơ quan : 02923.821.036
Điện thoại di động : 0913.817.445
Họ và tên : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU
Chức vụ : UV BCH – Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.406
Điện thoại di động : 0909.051.939
Họ và tên : NGUYỄN AN TOẠI
Chức vụ : UVBCH - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn
Điện thoại cơ quan : 02923.813.219
Điện thoại di động : 0918.990.780
Họ và tên : TRƯƠNG TỐ TRANG
Chức vụ : UV BCH – Phó Ban Tổ chức LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.409
Điện thoại di động : 0909.051.175
Họ và tên : LÊ THANH THÚY
Chức vụ : UV BCH - Phó Trưởng Ban (phụ trách) Tài chính LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.525
Điện thoại di động : 0917.160.990
Họ và tên : TRỊNH THỊ BÍCH PHƯỢNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.525
Điện thoại di động : 0908.070.169
Họ và tên : TRẦN MINH DŨNG
Chức vụ : UVBCH- Chủ tịch LĐLĐ Q.Thốt Nốt
Điện thoại cơ quan : 02923.851.296
Điện thoại di động : 0918.286.673
Họ và tên : LÊ BÁ NHẪN
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ Q. Cái Răng
Điện thoại cơ quan: 02923.846.545
Điện thoại di động: 0918.238.348
Họ và tên : TRỊNH THANH LIÊM
Chức vụ : UV BCH – Chủ tịch LĐLĐ Q. Ô Môn
Điện thoại cơ quan : 02923.861.300
Điện thoại di động : 0907.929.299
Họ và tên: NGUYỄN THANH TÂM
Chức vụ: UVBCH - Chủ tịch LĐLĐ Q. Bình Thủy
Điện thoại cơ quan: 02923.887.443
Điện thoại di động: 0913.784.035
Họ và tên : LÊ THÀNH ĐÔ
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cờ Đỏ
Điện thoại cơ quan : 02923.695.356
Điện thoại di động : 0916.746.277
Họ và tên : VÕ MINH THÔNG
Chức vụ : UVBCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thới Lai
Điện thoại cơ quan : 02923.689.133
Điện thoại di động : 0919.168.743
Họ và tên : TRƯƠNG MINH TÂM
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phong Điền
Điện thoại cơ quan : 02923.942.818
Điện thoại di động : 0911.613.339
Họ và tên : ĐOÀN QUỐC HƯNG
Chức vụ : UV BCH - Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại cơ quan : 02923.858.775
Điện thoại di động : 0909.117.100
Họ và tên : BÙI THỊ PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH - Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục và Đào tạo TP
Điện thoại cơ quan : 02923.830.029
Điện thoại di động : 0913.160.179
Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ
Chức vụ : UV BCH - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế TPCT
Điện thoại cơ quan : 02922.241.702
Điện thoại di động : 0919.149.951
Họ và tên : ĐÀO CHÍ NGHĨA
Chức vụ : UV BCH - Bí Thư Thành Đoàn Cần Thơ
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động : 0982.119.282
Họ và tên : CHÂU HỒNG THÁI
Chức vụ : UV BCH – Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.830.557
Điện thoại di động : 0908.342.932
Họ và tên : TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TPCT
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động 
Họ và tên : NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Chức vụ : UV BCH – Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động : 0982.821.919
Họ và tên : NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Chức vụ : UV BCH – Giám đốc XN xây lắp Cấp Thoát nước - Cty Cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động 
Họ và tên : NGUYỄN MINH TUẤN
Chức vụ : UV BCH – Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.820.953
Điện thoại di động : 0983.300.635
Họ và tên : NGUYỄN THÀNH LÂM
Chức vụ : UV BCH – Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế TPCT
Điện thoại cơ quan : 02923.830.557
Điện thoại di động : 0908.342.932
Họ và tên : LƯƠNG THỊ THÁI HIỀN
Chức vụ : UV BCH – Phó Chủ tịch CĐCS Cty Cổ phần Dược Hậu Giang
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động 
Họ và tên : PHẠM TRƯỜNG DŨNG
Chức vụ : UV BCH – Chủ tịch CĐCS Cty TNHH KWong Lung Meko
Điện thoại cơ quan 
Điện thoại di động 
 
Lên đầu trang