Lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ
Cập nhật ngày 23/06/2014
Họ và tên : Đ/C HÀ THÁI BÌNH (TƯ HIỀN)
Chức vụ : Thư ký Liên hiệp Công đòan Tỉnh Hậu Giang, Nhiệm kỳ I (1977 - 1980)
Họ và tên : Đ/C LÊ HỒNG BÔNG (BA TÌNH)
Chức vụ : Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ I (1977-1980). Thư ký Liên hiệp Công đòan Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ II, III (1980 - 1988).
Họ và tên : Đ/C TRẦN VĂN DỮ (BA DỮ)
Chức vụ : Phó Thư ký Liên hiệp Công đòan Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ II, III (1980 - 1988)
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN TẤN QUYÊN
Chức vụ : Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ III (1983 - 1988).
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN HỮU LỢI
Chức vụ : Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ IV (1988-1993). Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ V (1993 - 1998) và nhiệm kỳ VI (1998 - 2001).
Họ và tên : Đ/C LÊ CÔNG ĐOÀN (HAI ĐOÀN)
Chức vụ : Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ IV (1988 - 1993).
Họ và tên : Đ/C TRẦN HỒNG VIỆT
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ V (1993-1998) và nhiệm kỳ VI (1998-2003). Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ VI (2001 - 2003).
Họ và tên : Đ/C PHAN THỊ THU VÂN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ VI (1998 - 2003). Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ VII (4/2003 - 4/2006).
Họ và tên : Đ/C PHAN HỒNG TÂN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ VI (2001-2003).
Họ và tên : Đ/C TRẦN HỒNG MẪN
Chức vụ : Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ VII, VIII (2006 - 2009).
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN MINH HỒNG
Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPCT, nhiệm kỳ VII, VIII (Từ năm 2003 đến tháng 10/2009 nghỉ hưu)
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN TRỌNG TẤN
Chức vụ : Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ VIII (từ năm 2010 đến năm 2013).
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN VĂN SANH
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ VII, VIII (2006 đến tháng 01 năm 2010). Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ ( từ tháng 02 năm 2010 đến năm 2013)
 
Họ và tên : Đ/C HUỲNH NGỌC THẠCH
Chức vụ : Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ IX (từ 3/2013 đến 6/2017). Mất tháng 7/2018.
Họ và tên : Đ/C TRẦN QUỐC VŨ
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TPCT, nhiệm kỳ VIII (Từ tháng 8/2010-2013); Phó Chủ tịch Thường trực, nhiệm kỳ IX (2013-2018)
Họ và tên : Đ/C LÊ XUÂN TRỊ
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ IX (2013 - 2018). 
Họ và tên : Đ/C HUỲNH THỊ HIỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ IX (2013 - 2018). 
Họ và tên : Đ/C NGÔ THANH NHÀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ IX (từ tháng 7/2015 - đến tháng 3/2018). Mất tháng 8/2018
Họ và tên: Đ/c TRẦN VĂN TÁM
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ IX (từ 7/2017-2018)
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:841
số người truy cậpHôm qua:876
số người truy cậpTuần này:841
số người truy cậpTháng này:16216
số người truy cậpTất cả:1139252
số người truy cậpĐang trực tuyến:24