Quỹ Trợ vốn Công nhân Lao động
Cập nhật ngày 23/06/2014
GIÁM ĐỐC
 Ông Nguyễn Quốc Bửu 
 DĐ: 0918 294 976
 Điện thoại cơ quan: 0292 3 601 782
 Địa chỉ: 71B Hùng Vương, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 
 
 
 + Mục tiêu hoạt động của Quỹ là nhằm trợ giúp đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động nghèo đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ vay vốn tự tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo trong CNVCLĐ. Qua đó, tạo phương thức họat động mới gắn kết và thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn để phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn;
 + Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách tích luỹ của LĐLĐ thành phố Cần Thơ, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân vì việc làm, đời sống cho CNVCLĐ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
 + Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ;
 + Hoạt động tài chính của Quỹ: Thực hiện tự chủ cân đối thu chi, bảo toàn và phát triển nguồn vốn; bảo đảm tính minh bạch, công khai và thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
 + Quỹ vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ tiền để tăng nguồn vốn trợ giúp cho CNVCLĐ nghèo vay tự tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, góp phần thực hiện công bằng xã hội;
 + Quỹ huy động nguồn vốn cho vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp, vốn uỷ thác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của UBND thành phố Cần Thơ, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
- Đối tượng khách hàng: Là CNVCLĐ nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm phát triển kinh tế gia đình, cải thiện phương tiện sinh hoạt; có nhu cầu vay vốn để phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho thành viên trong gia đình và cộng đồng.
Điều kiện cho vay:
+ Người vay vốn phải có năng lực hành vi, trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; tại thời điểm đề nghị Quỹ cho vay vốn chưa tiếp cận được dịch vụ tín dụng chính thức nào khác;
+ Có đơn xin vay vốn, có cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn vốn đúng thoả thuận trong hợp đồng vay vốn của Quỹ. Có văn bản bảo lãnh tín chấp của Thủ trưởng đơn vị hoặc Giám đốc doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở nơi đang làm việc của người xin vay vốn.
Sản phẩm của Quỹ chủ yếu gồm: Sản phẩm cho vay vốn; sản phẩm tiết kiệm bắt buộc; sản phẩm hỗ trợ cộng đồng.
- Sản phẩm cho vay, gồm:
+ Cho vay sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho gia đình;
+ Cho vay cải thiện nhà ở;
+ Cho vay cải thiện phương tiện sinh hoạt.
- Sản phẩm tiết kiệm: Tất cả mọi đối tượng tham gia vay vốn đều phải thực hiện bắt buộc với mức 1% trên tổng số vốn được vay/tháng trong suốt chu kỳ hoàn trả. Mục đích nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm, tăng tích luỹ cho bản thân và gia đình. Số tiền tiết kiệm này chỉ được rút khi người vay đa hoàn trả đủ vốn và lãi.
- Sản phẩm hỗ trợ cộng đồng: Được hình thành từ nguồn tiền lãi tiết kiệm bắt buộc của người vay, để triển khai những hoạt động như: Hỗ trợ huấn luyện cho đối tượng biết quản lý hoạt động SXKD, quản lý tài chính, dạy nghề cho đối tượng vay để tự tổ chức sản xuất; hỗ trợ những đối tượng vay vốn có con đang đi học mà hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho con đối tượng vay vốn vượt khó, học giỏi; tổ chức c ác hoạt động giao lưu giữa Quỹ và cộng đồng dân cư có người vay vốn.
Mức cho vay:
- Sản phẩm sản xuất kinh doanh: 30 triệu đồng/người vay; lãi suất là 9%/năm (0,75%/tháng); thời hạn vay 12 tháng;
- Sản phẩm cải thiện nhà ở: 20 triệu đồng/người vay; lãi suất là 6,6%/năm (0,55%/tháng); thời hạn vay 36 tháng;
- Sản phẩm cải thiện phương tiện sinh hoạt: 10 triệu đồng/người vay; lãi suất là 6,6%/năm (0,55%/tháng); thời hạn vay 24 tháng.
Ghi chú:
Phương thức hoàn trả: Trả góp hàng tháng; Lãi suất được tính xuyên suốt trên tổng số vốn được vay

  
    
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:861
số người truy cậpHôm qua:695
số người truy cậpTuần này:2874
số người truy cậpTháng này:22688
số người truy cậpTất cả:1055761
số người truy cậpĐang trực tuyến:51