Sơ đồ tổ chức hệ thống CĐ LĐLĐ TP. Cần Thơ.
Cập nhật ngày 23/06/2014
LĐLĐ Quận Ninh Kiều: 80 CĐCS, 6.554 ĐV/7.528 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục quận Ninh Kiều: 64 CĐCS, 2.317 ĐV/2.387 CNVCLĐ.
LĐLĐ quận Cái Răng: 65 CĐCS, 2.029/2.424 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục quận Cái Răng: 27 CĐCS, 719 ĐV/784 CNVCLĐ.
LĐLĐ quận Bình Thủy: 44 CĐCS,  934 ĐV/ 1047 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục quận Bình Thủy: 27 CĐCS, 964 ĐV/ 964 CNVCLĐ.
LĐLĐ quận Thốt Nốt: 72 CĐCS, 3.271ĐV/5.004 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục quận Thốt Nốt: 44 CĐCS, 1459 ĐV/1.491 CNVCLĐ.
LĐLĐ quận Ô Môn: 54 CĐCS, 1418 ĐV/1948 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục quận Ô Môn 30 CĐCS, 1231 ĐV/1259 CNVCLĐ.
LĐLĐ huyện Phong Điền: 51 CĐCS, 1.103 ĐV/1320 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục huyện Phong Điền 41 CĐCS, 1145ĐV/1163 CNVCLĐ.
LĐLĐ huyện Cờ Đỏ: 44 CĐCS, 1006 ĐV/1155 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục huyện Cờ Đỏ 46 CĐCS, 1213 ĐV/1251 CNVCLĐ.
LĐLĐ huyện Thới Lai: 51 CĐCS, 980 ĐV/1031 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục huyện Thới Lai: 45 CĐCS, 1304 ĐV/1136 CNVCLĐ.
LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh: 44 CĐCS, 1060 ĐV/1.149 CNVCLĐ;
CĐ Giáo dục huyện Vĩnh Thạnh: 49 CĐCS, 1220 ĐV/1.339 CNVCLĐ.
Công đoàn Viên chức: 67CĐCS, 3861 ĐV/3653 CNVCLĐ.
Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp: 56 CĐCS, 21.261 ĐV/11453 CNVCLĐ.
Công đoàn ngành Giáo dục: 40 CĐCS, 2315 ĐV/2.088 CNVCLĐ.
Công đoàn ngành Y Tế: 26 CĐCS, 2.999 ĐV/2.646 CNVCLĐ.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải: 10 CĐCS, 1224 ĐV/1031 CNVCLĐ
Công đoàn ngành Xây Dựng: 18 CĐCS, 2022 ĐV/1.835 CNVCLĐ
Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT: 22 CĐCS, 1753 ĐV/1479 CNVCLĐ.
 (Số liệu thống kê đến hết  31/11/2011)
 
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:1185
số người truy cậpHôm qua:1125
số người truy cậpTuần này:7245
số người truy cậpTháng này:19834
số người truy cậpTất cả:968219
số người truy cậpĐang trực tuyến:54