BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018
Cập nhật ngày 13/02/2018

      Ngày 17/01/2018, Bưu điện thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch năm 2018, ông Đỗ Hoàng Trung – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP Cần Thơ và ông Nguyễn Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị.
      Kết thúc năm kế hoạch 2017, Bưu điện thành phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tổng doanh thu đạt 203,170 triệu đồng, bằng 141,6% KH năm và tăng 49% so với thực hiện năm 2016; doanh thu tính lương đạt 93,120 triệu đồng, bằng 108,9% KH năm 2017 và tăng 9% so với năm 2016;
      Hội nghị đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động, giám sát tình hình đơn vị thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tóm tắt các chế độ chính sách của người Lao động trong TƯLĐTT, quỹ HT&KK của Tổng Công ty. Sửa đổi bổ sung quy chế của đơn vị. Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng tổ chức phong trào thi đua năm 2018. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Bầu thành viên tổ đối thoại. Bỏ phiếu góp ý năng lực phẩm chất cán bộ và góp ý về bố trí cán bộ.
      Hội nghị đã thông qua mục tiêu KH SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như: hoàn thành tổng doanh thu 223.147 triệu đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2017. Doanh thu tính lương là 109.661 triệu đồng tăng 17,76% so thực hiện năm 2017. Hội nghị cũng thông qua các giải pháp trọng tâm và phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch do Tổng công ty giao.
      Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của của tập thể CBCNV-LĐ Bưu điện thành phố Cần Thơ. Trong thời gian tới, Bưu điện thành phố Cần Thơ cần tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ, thực hiện tốt dịch vụ hành chính công. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBCNVC và lao động thuê khoán, nhân viên văn hóa xã.
      Hội nghị trao đã trao Bằng khen Công đoàn Thông tin – Truyền thông Việt Nam và Giấy khen của Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty cho 13 tập thể các đơn vị trực thuộc đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018 và ký cam kết thi đua các đơn vị trực thuộc phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tin, ảnh: MINH KHUYÊN – Công đoàn cơ sở Bưu điện thành phố
Lên đầu trang