CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG QUẬN ỦY NINH KIỀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
Cập nhật ngày 10/04/2018

      Sáng ngày 31/3/2018, CĐCS Văn Phòng Quận ủy Ninh Kiều phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Đến dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Trung Nhân – Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đ/c Lê Cẩm Thoa – Phó Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đ/c Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và 23 đ/c cán bộ, công chức của Văn phòng Quận ủy.
      Hội nghị được nghe và đóng góp ý kiến vào: Báo cáo hoạt động Công đoàn của CĐCS Văn phòng Quận ủy năm 2017, phương hướng năm 2018; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2017.
      Hội nghị đã thể hiện sự dân chủ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới; phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Hội nghị. Trong kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, quán triệt công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác. Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2018 với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, thực hiện chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ; tập trung xây dựng phường văn minh”; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” và phong trào hai giỏi “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
      Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của Công đoàn cơ sở Văn phòng Quận ủy và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Quận ủy đã đạt được trong năm qua. Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều
 
Lên đầu trang