CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Cập nhật ngày 05/04/2018

      Thực hiện kế hoạch số 49/KH-LĐLĐ, ngày 13/2/2017 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và trên 94 đại biểu là Ủy viên Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc; phóng viên báo - đài đến dự.
      Hội nghị đã nghe và thảo luận các dự thảo báo cáo: nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội X Công đoàn Cần Thơ; Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Hiền ghi nhận kết quả hoạt động nửa nhiệm kỳ qua và định hướng hoạt động Công đoàn Viên chức trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm 15 đồng chí, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVC-LĐ Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ,
 
Tin, ảnh: Kim Chi – Công đoàn Viên chức TPCT
                                 
Lên đầu trang
    Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections