TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Cập nhật ngày 15/11/2016

      Thực hiện chủ điểm năm 2016 và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn. Được sự thống nhất của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn vào ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại Nhà Văn hóa lao động. Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ trưởng các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải.         
      Tại lớp tập huấn các giảng viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản về các mặt công tác chuyên đề của công đoàn, đã giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nắm vững kỹ năng nghiệp vụ công tác, thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tin, ảnh: Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố
 
Lên đầu trang