Giới thiệu các Công đoàn Ngành
Cập nhật ngày 23/06/2014
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GT-VT (Giải thể từ ngày 01/02/2018)
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
 Chủ tịch: Trương Thị Minh Thu
 DĐ: 0907 622 858
 Điện thoại: 0710 3 831 006
CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG (Giải thể từ ngày 01/02/2018)
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT (Giải thể từ ngày 01/02/2018)
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD & ĐT
 Chủ tịch: Ông Lương Hiển Vinh
 DĐ: 0909 780 658
 Điện thoại: 0710 3 830 029
 
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT & CN
 Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Thu Hồ
 DĐ: 0949.659.234
 Điện thoại: 0710 3 843 126
 Fax: 0710 3 843 126
 
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ
 Chủ tịch: Ông Đoàn Khiêm Hòa
 DĐ: 0907.394849
 Điện thoại: 0710 3 765 601
 Fax: 0710 3 765 601
 
 
 
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:347
số người truy cậpHôm qua:858
số người truy cậpTuần này:347
số người truy cậpTháng này:9033
số người truy cậpTất cả:789419
số người truy cậpĐang trực tuyến:52