Giới thiệu các Công đoàn Ngành
Cập nhật ngày 23/06/2014
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GT-VT
 Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Hương
 DĐ:
 Điện thoại: 0710 3 815 968
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
 Chủ tịch: Trương Thị Minh Thu
 DĐ: 0907 622 858
 Điện thoại: 0710 3 831 006
CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG
 Chủ tịch: Bà Dương T. Thanh Huyền
 DĐ: 01634 498 891
 Điện thoại: 0710 3 810 501
 Fax: 0710 3 827 839
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH NN & PTNT
 Chủ tịch: Bà Tôn Thị Út
 DĐ: 0942 770 345
 Điện thoại: 0710 3 825 901
 Fax: 0710 3 820 800
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD & ĐT
 Chủ tịch: Ông Lương Hiển Vinh
 DĐ: 0909 780 658
 Điện thoại: 0710 3 830 029
 
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT & CN
 Chủ tịch: Ông Nguyễn Hoàng Kịch
 DĐ: 0918. 624 955
 Điện thoại: 0710 3 843 126
 Fax: 0710 3 843 126
 
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ
 Chủ tịch: Ông Đoàn Khiêm Hòa
 DĐ: 090. 7394849
 Điện thoại: 0710 3 765 601
 Fax: 0710 3 765 601
 
 
 
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:78
số người truy cậpHôm qua:585
số người truy cậpTuần này:78
số người truy cậpTháng này:12748
số người truy cậpTất cả:751478
số người truy cậpĐang trực tuyến:29