PHONG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN PHONG ĐIỀN NHIỆM KỲ 2015 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2025.
Cập nhật ngày 12/03/2020
      Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lấy ý kiến của Công đoàn cơ sở trực thuộc góp phần tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, đề án của huyện trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính; kiến nghị điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 
      Tại Hội nghị, đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Có 5 ý kiến về lĩnh vực y tế, và các ý kiến về lổi câu từ và lổi chính tả trong dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tuyết Nghiêm - Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền
Lên đầu trang
VIDEO CLIP
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:349
số người truy cậpHôm qua:612
số người truy cậpTuần này:5249
số người truy cậpTháng này:3019
số người truy cậpTất cả:1341615
số người truy cậpĐang trực tuyến:27