LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIẢI THỂ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN
Cập nhật ngày 26/09/2017

      Thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12 tháng 5 năm 2017 cùa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đề án số 331/ĐA-LĐLĐ ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn giáo dục cấp huyện.
      Ngày 15/9/2017, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện. Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Huỳnh Hữu Thông - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thới Lai cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện và Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục huyện. Hội nghị đã triển khai Quyết định bàn giao, tiếp nhận công đoàn cơ sở từ Công đoàn Giáo dục huyện về Liên đoàn Lao động huyện trực tiếp chỉ đạo và triển khai Quyết định giải thể và chấm dứt hoạt của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện. Thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn giáo dục cấp huyện nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sắp xếp lại tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối trung gian, để tập trung chỉ đạo trực tiếp, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm đối với công đoàn cơ sở, tiết kiệm kinh phí chi cho bộ máy tổ chức và tạo điều kiện chăm lo tốt hơn cho đoàn viên.

Tin, ảnh: Duy Tân – Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai
 
Lên đầu trang
Thông TIN
Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections