CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2 NĂM 2017
Cập nhật ngày 15/11/2017
      Mục đích nhằm phát huy truyền thống nhân ái “Thương người như thể thương thân”, “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” của dân tộc Việt Nam, xuất phát từ lòng nhân ái, thông cảm và sẻ chia. Tuyên truyền trong CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, hàng ngày, hằng giờ những người bệnh cấp cứu đang rất cần đến máu "Một giọt máu của bạn có thể cứu sống được mạng người" mà hiện nay chưa có thứ thuốc nào thay thế được máu.
      Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về việc vận động hiến máu nhân đạo năm 2017 và thông báo của Ban vận động Hiến máu tình nguyện về thời gian tổ chức tiếp nhận máu đợt 2.
      Vào ngày 03/11/2017 tại hội trường khối Đoàn thể huyện, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện, chỉ đạo Ban Chấp hành CĐCS vận động CNVCLĐ trên địa bàn huyện tham gia hiến máu nhân đạo. Kết quả từ đầu năm đến nay được 961 đơn vị máu, đạt 35,5% CNVCĐ trên địa bàn tham gia tình nguyện hiến máu.

Tin: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh
 
Lên đầu trang