LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NINH KIỀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2017 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA CỤM CÁC QUẬN NĂM 2018
Cập nhật ngày 13/02/2018
 
      Sáng ngày 19/01//2018 Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và triển khai nội dung ký kết giao ước thi cụm năm 2018. Đến dự Hội nghị có đ/c Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đ/c Lê Cẩm Thoa – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều; đ/c Lê Văn Đầy – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều; các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách LĐLĐ các quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt cùng về dự Hội nghị.
      Đồng chí Nguyễn Như Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017. Thông qua bản chấm điểm cụm I. Triển khai phương hướng nhiệm vụ 2018. Về công tác thi đua, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ: đăng ký thực hiện 281/200 công trình sản phẩm, đạt 140,50%; 2.173 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích; đăng ký gắn biển 04 công trình sản phẩm, bằng lao động sáng tạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận 05 bằng. Thực hiện ký kết 04 chương trình phối hợp doanh nghiệp thực hiện chương trình giảm giá cho đoàn viên hưởng ứng chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên”…
      Qua báo cáo tại Hội nghị cho thấy trong năm 2017, được sự quan tâm của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, của Quận ủy, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Dân vận và sự phối hợp của Ủy ban nhân dân, các Ban ngành đoàn thể, đã tổ chức nhiều hoạt động, góp phần rất lớn cho hoạt động công đoàn đạt các chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai sâu rộng đến CNVCLĐ, chăm lo bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động có hiệu quả. Thực hiện tốt việc tập trung chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Công đoàn quận Ô Môn, Ninh Kiều, Thốt Nốt nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công tốt đẹp.
      Các phong trào thi đua đã có những chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, công tác khen thưởng được công khai.Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua các quận. Về hình thức khen thưởng Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều đề nghị Cờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đề nghị bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đề nghị Cờ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Liên đoàn Lao động quận Cái Răng và quận Thốt Nốt đề nghị bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều
 
Lên đầu trang