HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN BÁO CÁO CỦA BCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (KHÓA X)
Cập nhật ngày 05/04/2018

      Ngày 27/3/2018, tại Hội trường Ban Đảng – Đoàn thể quận Thốt Nốt, Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 2. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận thực hiện:
      1. Lấy ý kiến các thành viên về Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận nhiệm kỳ 2018 – 2023.
      2. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.
      3. Thông qua Dự thảo giao chỉ tiêu hoạt động năm 2018 cho các công đoàn cơ sở.
      4. Đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
      Tại Hội nghị, các Ủy viên BCH đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung nêu trên, nhất trí với phân công nhiệm vụ từng thành viên, đồng thời góp ý kiến chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến tháng 5/2018 để chào mừng Đại hội lần thứ X Công đoàn thành phố Cần Thơ, nhất là thực hiện tốt Công trình giao thông chào mừng Đại hội, Kế hoạch Tháng Công nhân, Tháng hành động về vệ sinh ATLĐ, Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVC-LĐ…
      Về Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp như: Về khẩu hiệu hành động, 3 khâu đột phá, nội dung bảo vệ quyền lợi người lao động, nhóm chỉ tiêu Công đoàn….đồng thời có đề xuất tăng cường cán bộ công đoàn chuyên trách trong các doanh nghiệp có từ 500 công nhân trở lên để làm tốt hơn vai trò cán bộ CĐCS trong các doanh nghiệp, có chính sách bảo vệ cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp để tránh tình trạng bị sa thải khi đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động…
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt
Lên đầu trang