CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CNVCLĐ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
Cập nhật ngày 11/06/2014
Thực hiện Hướng dẫn số 438/HD-TLĐ, ngày 01/4/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 234/HD.LĐLĐ ngày 06/5/2013 hướng dẫn Công đoàn các cấp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:850
số người truy cậpHôm qua:876
số người truy cậpTuần này:850
số người truy cậpTháng này:16225
số người truy cậpTất cả:1139261
số người truy cậpĐang trực tuyến:30