Ngày Quốc tế Lao động 1/5 lần đầu tiên được công bố thế nào?
Cập nhật ngày 11/06/2014
Kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động ( 1/5/1886 - 1/5/2014)
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 lần đầu tiên được công bố thế nào?
 
Năm 1949 - Thời điểm khó khăn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tại “Thủ đô gió ngàn” Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị nhân Ngày Quốc tế Lao động để động viên tất cả các tầng lớp nhân dân lao động. Đây là “liều thuốc bổ” tiếp sức cho toàn dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp giành thắng lợi hoàn toàn.
 
Ngày 19/3/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TƯ về việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1949. Theo đó, Chỉ thị nêu rõ: “Kỷ niệm ngày QUỐC TẾ LAO ĐỘNG, các tầng lớp lao động trong nuớc, các tầng lớp dân chúng khác phải làm việc với tinh thần của các chiến sĩ 1/5. Nhất là các tầng lớp trí thức, chuyên môn phải thực tế tham gia kháng chiến, kiến thiết nền kinh tế dân chủ mới, đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, thực hiện sự đoàn kết trong và ngoài nước, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chóng sang giai đoạn TỔNG PHẢN CÔNG”. Tất cả các địa phương, các đoàn thể sửa soạn kỷ niệm ngày QUỐC TẾ LAO ĐỘNG và ngày 1/5.
 
Công tác tuyên truyền cổ động cho ngày 1/5 thật náo nhiệt: Mục đích việc tuyên truyền, cổ động là làm cho ý nghĩa lịch sử ngày kỷ niệm 1/5 được phổ biến sâu rộng trong các cán bộ, các đoàn thể quần chúng, các xí nghiệp, thôn xã, cơ quan, làm cho không những giai cấp công nhân mà tất cả các tầng lớp nhân dân cũng đều nhận thấy ngày ấy là ngày kỷ niệm và tranh đấu của mình. Trước ngày 1/5 trên các báo chí Đảng, Mặt trận, báo quần chúng phải đăng lịch sử và ý nghĩa ngày kỷ niệm QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.
 
Khẩu hiệu chung cho ngày kỷ niệm: “Tinh thần ngày 1/5 muôn năm”; “1/5 ngày tranh đấu của Lao động và nhân dân toàn thế giới chống phản động quốc tế”; “Tất cả để chiến thắng”; “Tích cực cầm cự và chuẩn bị TỔNG PHẢN CÔNG”; “Nỗ lực thi đua ái quốc để thắng địch và dựng nước”; Tiêu diệt thực dân xâm lược Pháp”; “Việt Nam độc lập và thống nhất thực sự muôn năm”; “Hồ Chủ tịch muôn năm”; “Liên hiệp Công đoàn thế giới muôn năm”…
 
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình, ổn định, hạnh phúc, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4 đã trở thành những ngày nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích thực sự của các tầng lớp nhân dân.
 
T.Hg         
Lên đầu trang
VIDEO CLIP
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:569
số người truy cậpHôm qua:1320
số người truy cậpTuần này:6384
số người truy cậpTháng này:7383
số người truy cậpTất cả:1249124
số người truy cậpĐang trực tuyến:47