Thấm nhuần tư tưởng V.I.Lênin về xây dựng Đảng
Cập nhật ngày 11/06/2014
Kỷ niệm 144 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2014)
Thấm nhuần tư tưởng V.I.Lênin về xây dựng Đảng
Sinh thời, Bác Hồ đánh giá rất cao vai trò vĩ đại của V.I.Lênin: “Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác-Ăngghen. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”
 
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:85
số người truy cậpHôm qua:426
số người truy cậpTuần này:1599
số người truy cậpTháng này:9034
số người truy cậpTất cả:679577
số người truy cậpĐang trực tuyến:25