Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Cập nhật ngày 28/11/2016
Lên đầu trang