Số: 08/2013/TT-BNV, Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013. Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Cập nhật ngày 06/04/2015
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:632
số người truy cậpHôm qua:794
số người truy cậpTuần này:4792
số người truy cậpTháng này:13478
số người truy cậpTất cả:793864
số người truy cậpĐang trực tuyến:37