Hướng dẫn chấm điểm DSHV tốt năm 2011
Cập nhật ngày 19/06/2014
Bảng Chấm Điểm
“Cơ quan, Đơn vị có đời sống văn hóa tốt”
  Download file: Huong dan cham diem DSVH tot nam 2011.doc (143.00KB)
Bảng Chấm Điểm
“Cơ quan, Đơn vị có đời sống văn hóa tốt”
  Download file: Huong dan cham diem DSVH tot nam 2011.doc (143.00KB)
Lên đầu trang