TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM
Cập nhật ngày 20/06/2014
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số … /HD-VP.UBKT ngày …. tháng …..năm … của Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ).
 Download file: Tieu chuan va thang diem.doc (53.00KB)
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số … /HD-VP.UBKT ngày …. tháng …..năm … của Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ).
 Download file: Tieu chuan va thang diem.doc (53.00KB)
Lên đầu trang
VIDEO CLIP
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:272
số người truy cậpHôm qua:829
số người truy cậpTuần này:1101
số người truy cậpTháng này:16588
số người truy cậpTất cả:1313125
số người truy cậpĐang trực tuyến:36