Hướng dẫn số 91/HD-LĐLĐ ngày 01/3/2018 của BTV LĐLĐ TPCT Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
Cập nhật ngày 01/03/2018
Lên đầu trang