Kế hoạch Liên tịch số 459/KHLT ngày 29/11/2017 về việc tổ chức Liên hoan “Văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Cần Thơ lần thứ XII năm 2018″
Cập nhật ngày 30/11/2017
Lên đầu trang