TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Công đoàn cơ sở Công ty CP Xi măng Tây Đô tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

      Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ. Vào lúc 13h ngày 15/6/2017 Công đoàn cơ sở Công ty CP Xi măng Tây Đô tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở...
 

 
      Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ. Vào lúc 13h ngày 15/6/2017 Công đoàn cơ sở Công ty CP Xi măng Tây Đô tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
      Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng TP Cần Thơ.
      Đại hội đã triệu tập 46 đại biểu đại diện cho 175 đoàn viên toàn công ty. Đại hội đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và rút ra bài học kinh nghiệm để Ban chấp hành mới tiếp tục thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí, trong đó có 01 nữ ; đồng chí Nguyễn Thanh Long đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.
      Đây là đơn vị đầu tiên của Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Đại hội CĐCS. Công đoàn ngành Xây dựng chỉ đạo CĐCS Công ty CP Sadico Cần Thơ tổ chức Đại hội điểm và sẽ diễn ra vào ngày 08/7/2017.

Tin, ảnh: Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng TPCT