TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGOÀI NHÀ NƯỚC

        Vào lúc 14 giờ ngày 24/7/2014 tại văn phòng Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công đoàn ngành Xây dựng tiến hành lễ kết nạp đoàn viên và công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Long với 9 đoàn viên
        Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đỗ Chi, Giám đốc Công ty cho biết đây là sự kiện quan trọng và đáng phấn khởi của tập thể Cán bộ, công nhân viên chức lao động của Công ty, mong muốn Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Long phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thời gian sắp tới, luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc Công ty để xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển.

       
       Vào lúc 14 giờ ngày 24/7/2014 tại văn phòng Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công đoàn ngành Xây dựng tiến hành lễ kết nạp đoàn viên và công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Long với 9 đoàn viên
        Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đỗ Chi, Giám đốc Công ty cho biết đây là sự kiện quan trọng và đáng phấn khởi của tập thể Cán bộ, công nhân viên chức lao động của Công ty, mong muốn Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Long phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thời gian sắp tới, luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc Công ty để xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển.
        Ông Trần Xuân Tiêu được chỉ định làm Chủ tịch lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty, đã bày tỏ mong muốn được sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban Giám đốc Công ty và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng để tập thể đoàn viên Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
        Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành đã phát biểu giao nhiệm vụ cho Công đoàn cơ sở, chỉ đạo Công đoàn cơ sở cần tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của chính quyền, thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn tại cơ sở, tiếp tục phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm, là chổ dựa vững chắc, là cánh tay đắc lực giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp.
               TIN, ẢNH:  BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÀNH

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung