ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

ĐẢNG ỦY LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2020

      Thực hiện Hướng dẫn số 05 ngày 21/11/2017 của Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng Cần Thơ về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020...
 


      Thực hiện Hướng dẫn số 05 ngày 21/11/2017 của Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng Cần Thơ về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, qua đó đánh giá, rút ra những kinh nghiệm, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Đảng ủy Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai Nghị quyết công tác năm 2018 và sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng Cần Thơ và sự có mặt của 62 đảng viên của 06 Chi bộ trực thuộc.
      Trong giữa nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra, có 28 quần chúng ưu tú được dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đã được Chi bộ, Đảng bộ xét và được kết nạp vào Đảng 23 đồng chí, đạt 76% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Lãnh đạo các đoàn thể : Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới…
      Mục tiêu nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy sẽ kiện toàn xây dựng Đảng bộ cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tồn tại. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp vững mạnh, nhất là cán bộ chuyên trách tại cơ quan, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. Quan tâm lợi ích của đoàn viên công đoàn, để tạo sự khác biệt với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn.

Tin, ảnh: Phương Kiều – Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố