TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến CB-CCVCLĐ ngành GD&ĐT TP. Cần Thơ về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

        Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TLĐ ngày 10/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Vào sáng ngày 10/3/2015, Công đoàn Ngành phối hợp với Phòng Pháp chế, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tiến hành tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, CCVCLĐ ngành Giáo dục về tham gia góp ý  cho Luật dân sự sửa đổi).
Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo chính quyền, Công đoàn, các cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Phòng GD&ĐT quận (huyện) và các đơn vị trực thuộc. Hội nghị diễn ra trong thời gian 01 ngày với các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn góp ý cho Luật dân sự (sửa đổi); bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế.

          Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TLĐ ngày 10/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Vào sáng ngày 10/3/2015, Công đoàn Ngành phối hợp với Phòng Pháp chế, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tiến hành tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, CCVCLĐ ngành Giáo dục về tham gia góp ý  cho Luật dân sự sửa đổi).
Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo chính quyền, Công đoàn, các cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Phòng GD&ĐT quận (huyện) và các đơn vị trực thuộc. Hội nghị diễn ra trong thời gian 01 ngày với các nội dung liên quan đến việc hướng dẫn góp ý cho Luật dân sự (sửa đổi); bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Trần Trọng Khiếm - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã nhấn mạnh đến những yêu cầu của Hội nghị, các đại biểu cần nắm để thực hiện:
Tại hội nghị, đ/c Trang Hoàng Tuấn, Quyền Trưởng phòng Pháp chế, Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ hướng dẫn toàn thể các đại biểu những vấn đề liên quan đến Luật dân sự (sửa đổi) như: Sự cần thiết ban hành Bộ luật dân sự (sửa đổi);  Những hạn chế và bất cập của Bộ Luật Dân sự năm 2005; Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng Bộ luật dân sự (sửa đổi); Phạm vi sửa đổi, bố cục của dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi),...
Ngoài ra, dựa theo nội dung của Phụ lục III - Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Ban Tổ chức hội nghị cũng đã giúp cho toàn thể đại biểu hiểu thêm về các phương án lựa chọn khi sinh hoạt 10 nội dung của Phụ lục III, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách ghi ý kiến của cá nhân vào phiếu lấy ý kiến dành cho đại biểu tham dự hội nghị để gửi lại Ban Tổ chức Hội nghị.
          Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ, đồng chí Lương Hiển Vinh, Chủ tịch Công đoàn Ngành đã thông tin đến toàn thể đại biểu là cán bộ Công đoàn tham dự hội nghị về Kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trong việc lấy ý kiến đóng góp cho Luật dân sự (sửa đổi).
Theo đó, các cấp công đoàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung lấy ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của tổ chức Công đoàn, những vấn đề mà tổ chức Công đoàn, công chức, viên chức, lao động quan tâm; nghiêm túc thực hiện những quy định về nội dung, hình thức, thời gian góp ý theo hướng dẫn của Phụ lục II và gửi về Văn phòng Công đoàn Ngành theo đúng thời gian quy định..
            Buổi chiều cùng ngày, toàn thể các đại biểu là cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến từ Phòng GD&ĐT quận (huyện) và các đơn vị trực thuộc tiếp tục dự hội nghị để được Ban Tổ chức bồi dưỡng thêm các kĩ năng, nghiệp vụ chuyên môn về công tác pháp chế và cùng nhau trao đổi về những việc đã thực hiện thời gian qua liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.
Vĩnh Hiên
(CĐN Giáo dục TP Cần Thơ)