TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy tổ chức kết nạp đoàn viên mới và thành lập CĐCS Chi nhánh công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ

        Sau học tập tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn, được sự thống nhất của Ban giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ
       Chiều ngày 11/9/2014 tại Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy phối hợp với Ban Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ   
       Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch  Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy; đồng chí La Tuấn Kiệt  - Giám đốc Công ty và cùng 204 công nhân lao động tham dự.

         Sau học tập tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn, được sự thống nhất của Ban giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ
       Chiều ngày 11/9/2014 tại Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy phối hợp với Ban Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch  Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy; đồng chí La Tuấn Kiệt  - Giám đốc Công ty và cùng 204 công nhân lao động tham dự.
       Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, 204 công nhân lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam và thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ với tổng số 204 đoàn viên, Ban Chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí và Ủy ban  Kiểm tra 03 đồng chí . Chị Vũ Thị Vang đại diện cho đoàn viên mới được kết nạp phát biểu cảm tưởng của mình. Ban Chấp hành lâm thời và Ủy ban Kiểm tra đã ra mắt và hứa hẹn trước đại biểu và đoàn viên.
Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ là CĐCS thứ 5 được thành lập trong năm 2014 của Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đạt chỉ tiêu trên giao 5/5 về kết nạp CĐCS. Đây cũng là thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.
                    Tin: LĐLĐ QUẬN BÌNH THỦY