TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy tổ chức lễ tiếp nhận và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

  Chiều ngày 18/7/2014, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2. 

           
 
          Chiều ngày 18/7/2014, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014), tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điểm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy. Ban Chấp hành lâm thời của Công đoàn cơ sở gồm có 7 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn cơ sở 03 đồng chí.
                                                      TIN, ẢNH: LĐLĐ QUẬN BÌNH THỦY

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung