TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÍ I VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUÍ II NĂM 2015

   Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Quí I và triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.

         Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Quí I và triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.
          Trong Quí I năm 2015, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ; đã thành lập được 03/03 Công đoàn cơ sở, phát triển được 63 đoàn viên,  tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, chỉ đạo Hội nghị Cán bộ Công chức và Hội nghị Người Lao động đạt 100% …
          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đánh giá cao về kết quả hoạt động của đơn vị, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cần tăng cường hơn nửa công tác tuyên truyền các chủ trươngcủa Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm đến đời sống của CNVCLĐ, phối hợp tốt với các ban ngành, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, có phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cụ thể rõ ràng, bám sát phong trào và tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại.
          Qua Hội nghị  đã giúp cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận định hướng giải pháp kịp thời,nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
TinảnhLiên đoàn Lao động quận Ô Môn

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung