TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÍ I VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUÍ II NĂM 2016

            Ngày 28 tháng 3 năm 2016, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Quí I năm 2016 và triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành Phố Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Giúp, Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,  Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.

             Ngày 28 tháng 3 năm 2016, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Quí I năm 2016 và triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành Phố Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Giúp, Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,  Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.
            Trong Quí I năm 2016, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ Công đoàn quận Ô Môn lần thứ X, nhiệm kỳ 2013 – 2018, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, chỉ đạo Hội nghị Cán bộ Công chức và Hội nghị Người Lao động …
             Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đánh giá cao kết quả hoạt động của đơn vị, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cần tăng cường hơn nửa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, quan tâm đến đời sống của CNVCLĐ, đặc biệt là bửa ăn giữa ca cho người lao động, phối hợp tốt với các ban ngành, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng Quí, có phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cụ thể rõ ràng, bám sát phong trào và tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại.
               Qua Hội nghị  đã giúp cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận định hướng giải pháp kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.     
 
Tin và ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn