TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN THÁNG 12- 2015

          Sáng 14 tháng 12 năm 2015, tại Nhà Văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị báo cáo viên Công đoàn tháng 12/2015.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó khoa Xã hội học, giảng viên - Học viện Chính trị hành chính khu vực IV cùng hơn 100 đồng chí là cán bộ công đoàn các cấp báo cáo viên công đoàn cơ sở.

           Sáng 14 tháng 12 năm 2015, tại Nhà Văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị báo cáo viên Công đoàn tháng 12/2015.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó khoa Xã hội học, giảng viên - Học viện Chính trị hành chính khu vực IV cùng hơn 100 đồng chí là cán bộ công đoàn các cấp báo cáo viên công đoàn cơ sở.
            Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – Chủ tịch LĐLĐ thành phố báo cáo những kết quả nổi bật của hoạt động công đoàn Việt Nam và một số vấn đề đặt ra thời gian tới; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Cần Thơ.
           Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó khoa Xã hội học - Học viện  Chính trị hành chính khu vực IV triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP); cộng đồng ASEAN 2015 - những cơ hội, thách thức và giải pháp cơ bản để khắc phục đối với nước ta.
           Sau Hội nghị, các Báo cáo viên Công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền nội dung trên đến cán bộ, đoàn viên tại cơ quan, đơn vị.
Tin & ảnh: Xuân Nguyên
Ban Tuyên giáo – LĐLĐ thành phố Cần Thơ