TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ô MÔN TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 12 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI TRONG CNVCLĐ

        Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và của quận ủy Ô Môn. Ngày 10/12/2015 Ban Thường vụ LĐLĐ quận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ CNVCLĐ ngoài đảng với 161 người tham dự.

           Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và của quận ủy Ô Môn. Ngày 10/12/2015 Ban Thường vụ LĐLĐ quận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ CNVCLĐ ngoài đảng với 161 người tham dự.
           Nội dung của Hội nghị triển khai bao gồm: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.
          Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung và yêu cầu của Nghị quyết, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn