TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

QUẬN ĐOÀN – NHÀ THIẾU NHI QUẬN THỐT NỐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2015

          Thực hiện Công văn số 02/LĐLĐ ngày 09/01/2015 của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015.
          Vào lúc 8 giờ ngày 19/01/2015 tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng, Công đoàn cơ sở Quận đoàn – Nhà thiếu nhi phối hợp cùng lãnh đạo 02 cơ quan tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Quận Đoàn – Nhà thiếu nhi năm 2015.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Phước – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Thốt Nốt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ Quận đoàn cùng CBCC 02 cơ quan.

           Thực hiện Công văn số 02/LĐLĐ ngày 09/01/2015 của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015.
          Vào lúc 8 giờ ngày 19/01/2015 tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng, Công đoàn cơ sở Quận đoàn – Nhà thiếu nhi phối hợp cùng lãnh đạo 02 cơ quan tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Quận Đoàn – Nhà thiếu nhi năm 2015.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Phước – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Thốt Nốt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ Quận đoàn cùng CBCC 02 cơ quan.
            Hội nghị thông qua báo cáo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của 02 cơ quan; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HN CBCC 2014; kết quả phong trào thi đua năm 2014 và kế hoạch phát động thi đua năm 2015; báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015; Thông qua báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2014 và dự toán năm 2015; Thông qua qui chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH CĐ.
           Ngoài ra Hội nghị còn được nghe thông báo nhanh về tinh thần Công văn số 91 của Liên đoàn Lao động quận về việc kéo dài nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở 2012-2017. Hội nghị đã bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ XV (2012-2017), qua kết quả kiểm phiếu đã có 10/10 đại biểu tán thành đạt tỉ lệ 100%.
          Sau thời gian thảo luận đóng góp ý kiến sôi nổi và thống nhất một số chỉ tiêu mới mà trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Đặc biệt là tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đã nhận được sự thống nhất 100% CBCC.
          Đồng chí Phan Văn Phước – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận và đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ Quận Đoàn đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
        Hội nghị kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày trong niềm hân hoan phấn khởi của tập thể CBCC 02 cơ quan hứa hẹn năm 2015 với nhiều thắng lợi mới.
Tin, ảnh: CĐCS Quận Đoàn-Nhà Thiếu nhi – LĐLĐ quận Thốt Nốt

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung