TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Viện Đào tạo và Phát triển quản lý Davilaw là đơn vị trực thuộc Công ty Sở hữu trí tuệ Davilaw tổ chức tập huấn nghiệp vụ Luật Đấu thầu số 43 tại TP Cần Thơ

        Ngày 27 và 28 tháng 09 năm 2014 tại Nhà Văn hóa lao động thành phố Cần Thơ, Viện Đào tạo và Phát triển quản lý Davilaw tổ chức tập huấn nghiệp vụ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 và Nghị định số 63/2014NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 15/08/2014  gồm có 30 học viên đến từ Cục Thuế thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ; Công An thành phố Cần Thơ; Trung Tâm Chất lượng Thủy Sản Nông Lâm Vùng 6,…. tham dự.

       
        Ngày 27 và 28 tháng 09 năm 2014 tại Nhà Văn hóa lao động thành phố Cần Thơ, Viện Đào tạo và Phát triển quản lý Davilaw tổ chức tập huấn nghiệp vụ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 và Nghị định số 63/2014NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 15/08/2014  gồm có 30 học viên đến từ Cục Thuế thành phố Cần Thơ; Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ; Công An thành phố Cần Thơ; Trung Tâm Chất lượng Thủy Sản Nông Lâm Vùng 6,…. tham dự.
       Khóa học tập huấn nghiệp vụ trên được giảng viên đến từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh triển khai: Quy định chung; Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng thầu; Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; Lựa chọn nhà đầu tư; Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; Hợp đồng; trách nhiệm các bên; Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu; Hành vi bị cấm và xử lý vi phạm về đấu thầu; Giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu; Giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại Tòa án.
      Qua khóa tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho học viên cập nhật thông tin và nâng cao kiến thức chuyên môn lĩnh vực mình phụ trách.     
Tin và ảnh: Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung