TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn ngành năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

            Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn ngành năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ, đồng chí Lê Thuận Bé, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở GTVT,
cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành và Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy viên BCH các Công đoàn cơ sở về dự.
            Nhìn chung kết quả hoạt động trong năm 2014 đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong công tác như:

            Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn ngành năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ, đồng chí Lê Thuận Bé, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở GTVT, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành và Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy viên BCH các Công đoàn cơ sở về dự.
            Nhìn chung kết quả hoạt động trong năm 2014 đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong công tác như:
            Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động, các doanh nghiệp xây dựng lại Thỏa ước lao động tập thể, đóng BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” số tiền 15.760.000đồng; Quỹ “Vì người nghèo” số tiền 63.754.000 đồng; bàn giao 01 mái ấm Công đoàn cho 01 đoàn viên thuộc ngành GTVT. Thành lập 01 CĐCS, phát triển 131 đoàn viên, giới thiệu 12 quần chúng được kết nạp vào Đảng. Trong năm đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 07 đồng chí đã có thành tích đóng gớp cho tổ chức Công đoàn. LĐLĐ thành phố tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích trong phòng trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2014.
Tin, ảnh: Công đoàn ngành Giao thông vận tải TP

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung