TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
LĐLĐ TP.Cần Thơ tập huấn công tác ATVSLĐ cho hơn 100 cán bộ Công đoàn
Ngày 2.6, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp với Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn chuyên trách ...
QUẬN CÁI RĂNG HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022
Sáng ngày 06/5/20225, tại Quãng trường quận Cái Răng. Ban chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thành phố Cần Thơ phối hợp UBND quận Cái Răng đã tổ ...