TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
Cần Thơ đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ cho CNVCLĐ
Ngày 30.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và Sở Y tế thành phố tổ chức Lễ ký kết “Kế hoạch hướng dẫn tập Thể ...
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN LUẬT TRONG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP HUYỆN CỜ ĐỎ
Ngày 10/6/2022, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật trong đội ...
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/2022/QH15 NGÀY 11/01/2022 CỦA QUỐC HỘI
Sáng ngày 19/5/2022, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, ...