TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNLĐ

Thực hiện công văn số 313/TLĐ ngày 03/3/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.
 Download file: CV Tuyen truyen, PBGDPL...trong_CNLD.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung