TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
Nữ cán bộ công đoàn tâm huyết
Là 1 trong 3 gương cán bộ tiêu biểu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” của TP Cần Thơ vừa được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2021, ...
Gương sáng của Thạc sĩ Hồ Quốc Hùng, về giải pháp “Tích hợp công nghệ trao đổi electron nâng cao ORP-vào hệ thống nước RO”
Giải pháp “Tích hợp công nghệ trao đổi electron nâng cao ORP-vào hệ thống nước RO” do Thạc sĩ Hồ Quốc Hùng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ ...