TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Kế hoạch 305/ KH-LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐ

Kế hoạch 305/KH.LĐLĐ thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 03/CT.TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
 Download file: KH 305-KH.LDLD.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung