NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Bàn giao 04 Mái ấm Công đoàn cho cán bộ đoàn viên Công đoàn Giáo dục huyện Phong Điền

Ngày 17 tháng 01 năm 2013 Qũy Tấm Lòng vàng Công đoàn Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền, Công đoàn Giáo dục và Đào đạo huyện đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” đợt IV năm 2012, cho 04 đoàn viên cơ sở các Trường học khối Giáo dục có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở...

 
Ngày 17 tháng 01 năm 2013 Qũy Tấm Lòng vàng Công đoàn Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền, Công đoàn Giáo dục và Đào đạo huyện đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” đợt IV năm 2012, cho 04 đoàn viên cơ sở các Trường học khối Giáo dục có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm 2012 huyện Phong Điền được hỗ trợ xây dựng 8 Mái ấm là một trong những Mái ấm Công đoàn Qũy Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ.
 
Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ đã hỗ trợ năm 2012 có 91 “Mái ấm Công đoàn” Cần Thơ cho đoàn viên Công đoàn có khó khăn về nhà ở. Mỗi căn trị giá 20 triệu đồng.
 
Tin, ảnh: Huyền Trân – Ban Chính sách Pháp luật