TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động thành phố gắn Biển công trình thi đua ở Phường Long Hòa - quận Bình Thủy


Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2011, đồng chí Nguyễn Trọng Tấn - ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng với Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy; Đảng ủy, Công đoàn cơ sở phường Long Hòa và Chi bộ khu vực Bình Chánh tiến hành gắn biển Công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2011).