TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Mẫu Báo cáo Phụ lục số liệu hoạt động Công đoàn năm 2008

(kèm báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2008)
Tính đến cuối tháng 10 và ước thực hiện đến tháng 12/2008

 Download file: PL so lieu HDCD 2008.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung