NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Mẫu Báo cáo Phụ lục số liệu hoạt động Công đoàn năm 2008

(kèm báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2008)
Tính đến cuối tháng 10 và ước thực hiện đến tháng 12/2008

 Download file: PL so lieu HDCD 2008.doc (0.00KB)