TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

PHỤ LỤC SỐ LIỆU NỬA NHIỆM KỲ

PHỤ LỤC SỐ LIỆU NỬA NHIỆM KỲ
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CÔNG ĐOÀN TP CẦN THƠ
VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ
(GIAI ĐOẠN 2008 – 2011)
 Download file: Phu luc so lieu nua nhiem ky Dai hoi 8 CDCT.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung