TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số : 182/HD-LĐLĐ, ngày 11 tháng 4 năm 2013

HƯỚNG DẪN
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
chuyên đề năm 2013 trong công nhân viên chức lao động thành phố Cần Thơ
 Download file: Huong dan hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM 2013.doc (0.00KB)