TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 155/LĐLĐ, ngày 05 tháng 4 năm 2011

  Về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ; Chỉ thị số 01/CT-TLĐ và Công văn số 297/TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 Download file: Thuc hien Nghi quyet so 11-NQ-CP cua Chinh phu.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung