TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 186/LĐLĐ, ngày 27 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO
 V/v Điều chỉnh lịch khảo sát tình hình công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2011 – 2016
 Download file: THONG BAO KHAO SAT BAU CU .doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung