TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 247/LĐLĐ, ngày 14 tháng 5 năm 2013

Kính gởi: Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đóng trên địa bàn TP Cần Thơ
Về việc tổ chức cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”
 Download file: CV van dong Ngay vi nguoi ngheo 2013.doc (0.00KB)
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung