NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Số: 284/LĐLĐ, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Về việc điều chỉnh bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012
Download file: Cau hoi tinh huong - 9 cau.doc (0.00KB)
Download file: CAU HOI THI TIM HIEU LUAT CONG DOAN _ 24 CAU.doc (0.00KB)
Download file: BO CAU HOI THI TIM HIEU BO LUAT LAO DONG - 30 CAU.doc (0.00KB)
 Download file: TB ve viec dieu chinh bo cau hoi Hoi thi tim hieu BLLD va Luat Cong doan nam 2012.doc (0.00KB)